ערכות לתלמיד

מצוקתן הכלכלית של משפחות רבות אינו מאפשר להם להעניק לילדיהם את הציוד הבסיסי ללימודים בבית הספר. מיותר להרחיב על ההשפעה ההרסנית על הילד שאין לו קלסר נורמלי או שמגיע לכיתב עם קלמר ריק מכל כי להוריו לא היה כסף למלאות אותו. לקראת פתיחתה של שנת לימודים נותנים באהבה יוצא במבצע מדהים של חזרה לבית הספר. במסגרת מבצע זה, נותנים באהבה מחלקים ילקוטים חדשים עם כל הציוד הנלווה כמו מכשירי כתיבה, קלמר, מחברות ודפדפות, קלסרים וספרי לימוד. גם המבצע הזה נעשה בשיתוף מחלקות הרווחה והגורמים העירוניים.